Klub Mare Mare

Klub Mare Mare

Klub Mare Mare je projekt koji ima za cilj razviti nov način odmora, kolokvijalno nazvan «autopoietični turizam», koji nastaje kao oblik samoorganizacije u interakciji turističke destinacije i njenih turističkih potencijala (kulturnih i prirodnih) sa onim posjetiteljima (turistima) KOJI ŽELE SVOJE SLOBODNO VRIJEME OSMISLITI NA KREATIVAN NAČIN kroz Klub Mare Mare. Svrha kluba je da u suradnji sa članovima i svojim poslovnim partnerima osmisli korištenje odmora prema željama članova kluba. Kroz svoje programe klub će promicati očuvanje i prezentaciju kulturne baštine i kvalitetu života na otoku, zaštiitu prirode, zdravu prehranu, sport i rekreaciju, te razmjenu znanja, vještina i osobnih iskustava.

Misija je Kluba uspostaviti formalnu i neformalnu mrežu klijenata i poslovnih partnera, ostvariti prilike za nova prijateljstva i poslovnu suradnju i afirmirati kreativan način korištenja odmora. Cilj koji smo zacrtali predstavlja dugoročan program, koji se može ostvariti samo ako u njemu učestvuju kao članovi oni koji to stvarno i žele i tome dadu svoj kreativni doprinos, i ako KLUB MARE MARE koji se javlja kao organizator ispuni njihova očekivanja, te ako destinacija podiže kvalitetu svojih usluga u težnji ka vlastitoj prepoznatljivosti.

Svijesni zahtjevnosti postavljenog cilja, molimo za određeno strpljenje u razvitku projekta, gdje će i naša i vaša strpljivost i upornost, nadamo se, kroz dogledno vrijeme dati rezultate,  da ćemo sa zadovoljstvom moći sagledati promjene u nama i oko nas, i konstatirati da je sve bilo vrijedno truda.

Ukoliko u tome želite sudjelovati dovoljno je kao prvi korak, vaša prijava, a sve ostalo nastaje u interakaciji s ostalim zainteresiranim članovima, uz naše posredovanje. Prije nego što se odlučite na prijavu, kliknite na «autopoietični turizam» . Ovaj početni tekst o «autopoietičnom turizmu» tek je poticaj na suradnju, a mi se nadamo, da će zahvaljujući vašim idejama i sudjelovanjem to biti priča koja se širi, i kojoj nema kraja, kao što nema kraja niti ljudskoj mašti.   

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji!

Dinko Kuvač
Klub Mare Mare

Ukoliko ste zainteresirani participirati ili dobivati informacije o razvoju Kluba, slobodno ispunite formular u nastavku.
Copyright © 2024. Mare Mare, Sva prava pridržana